Neuvottelutaitoa ostajalle
Hyvä ostaja on hyvä kommunikoija

Ke 16.3.2016

Bene Oy:n koulutustilat
Bulevardi 15 C, 2. krs Helsinki

Ostaja saa niin hyvän sopimuksen kuin ansaitsee...

Valmennuksen tarkoitus

Ostajan neuvottelutaitojen edelleen kehittäminen antamalla uusia käytännön työkaluja ostajan arkipäivään

Ostajan jokapäiväiseen työhön kuuluu neuvotteluja eri suuntiin kasvotusten tai puhelimitse – eivätkä tilanteet aina ole helppoja. Työn tuloksiin ja lisäksi myös omaan hyvinvointiin vaikuttaa paljon se, miten pärjään muiden kanssa, millainen neuvottelija olen. Oman substanssiosaamisen lisäksi ostaja tarvitsee hyvät kommunikointitaidot; niiden merkitys on paljon suurempi kuin yleensä ajatellaan – myös tulokseen.
 
Neuvottelutilanteissa teemme koko ajan tulkintoja toisten viestimisestä - sanallisesta ja sanattomasta - ja olemme myös itse tulkittavana. Olemme koko ajan vaikuttajia. Kohtaamme myös ongelmia ja ristiriitoja; pitäisikö niitä yrittää välttää, työntää syrjään vai...?

Parhaimmillaan: Onnistunut neuvottelu etenee ystävällisessä hengessä viisasta ratkaisua etsien. Onnistunut neuvottelu ei ole peli, jonka toinen voittaa ja toinen häviää, vaan kumpikin voi voittaa.
 
Pienen ryhmän ansiosta työskentely etenee osallistujien tarpeiden mukaan ja sisältää paljon harjoituksia, joista osa videoidaan. Jokaiselle henkilökohtainen palaute ryhmässä.


Vetäjä
Mari Aulanko, Bene Oy

Ohjelma, tiedustelut ja ilmoittautuminen
050-654 04
mari.aulanko@bene.fi tai bene@bene.fi


edelliselle sivulle etusivulle muut avoimet kurssit

tulosta sivu