Viisi jaksoa - 10 päivää Ohjelma tarjoaa Kehitä johtajuutta itsessäsi - ohjelman tavoitteet
Itsetuntemus ja vuorovaikutus johtajuuden avaimina

”Haluan kehittyä myös hyväksi ihmisten johtajaksi. Ja ihmisenä.”

Vain esimies, joka kasvaa itse, voi luoda kestävää ja menestyksekästä johtajuutta organisaatiossaan. Viisas johtaminen -ohjelman kunnianhimoisena tavoitteena on nostaa ihmisten johtaminen, leadership, sille kuuluvaan arvoon, tasavertaiseksi managementin rinnalle. Ohjelma tarjoaa innostusta ja avaimia käytännön leadershiptaitojen syventämiseen ja tukea johtajuudessa kehittymiseen. Ohjelman painopiste on vuorovaikutustaitojen ja itsetuntemuksen kasvattamisessa sekä johtamisen syvempien voimavarojen vapauttamisessa käyttöön.


Kesto
5 jaksoa: 10 kurssipäivää + henkilökohtaiset palautekeskustelut yhteisen ohjelman ulkopuolella; BrainMind Audit –profiili. Johtajaprofiili. Suoritusaluetesti. Ennakko- ja välityöt.

1.

-

Johtajuuden mysteeri. Oppiminen. Työn merkitys elämässä

2. - Itsensä ja ihmisten johtaminen. Vaativat vuorovaikutus tilanteet;konfliktien hallinta
3. -

Ihmisten erilaisuus - rikkaus ja riesa

4. - Elämänkaarityöskentelyä. Aito läsnäolo johtajuudessa.
Internaatti: Bengtskärin majakka
5. - Päätösjakso. Sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.

   
Lisätiedot ja ilmoittautuminen

09-2568 578, 050-654 04/Mari Aulanko
bene@bene.fi

Paikat

Jaksot 1,2,3 ja 5

Bene Oy:n omat koulutustilat Bulevardi 15 C, 2.krs, Helsinki

Jakso 4

Bengtskärin majakka, Hiittinen

Päätösjakson aika ja paikka sovitaan yhdessä ryhmän kanssa


Vetäjä
Mari Aulanko
Bene Oy
Ohjelmassa on useita vierailijoita: kokeneita ajattelun avartajia eri aloilta jakamassa näkemystään ja kokemustaan hyvästä johtajuudesta.


Kenelle
Kokeneelle johtajalle ja esimiehelle, joka haluaa edelleen kehittyä omassa johtajuudessaan syventymällä itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoihin ja ihmisten erilaisuuteen. Ohjelma on tarkoitettu henkilölle joka ajattelee: “Haluan kehittyä myös hyväksi ihmisten johtajaksi. Ja ihmisenä”


Ohjelma tarjoaa
innostavan ja kehittävän valmennuksen
käytännön toimintaa tukevat monipuoliset harjoitukset
oppimista nopeuttavat ja varmistavat ennakko- ja välityöt
henkilökohtaisen palautekeskustelun ohjelman ulkopuolella; BrainMind Audit –profiili. Suoritusaluetesti
johtajaprofiilin sekä ohjatun kehittymissuunnitelman teon
useita kirjoja ennakko- ja välilukemiseksi
materiaalin
ajattelua avartavia vierailijoita
innostavia keskusteluja kollegoiden kanssa ja mahdollisuuden oppia vertaisryhmässä
uusia kontakteja ja mahdollisuuden kurkistaa itselle vieraammille toimialoilleKehitä johtajuutta itsessäsi

Viisas johtaminen -ohjelma tarjoaa hyväksi havaittuja työkaluja arkipäivän johtamiseen:

vahvistaa sisäistä johtajuutta
tarjoaa palautetta johtajana toimimisesta
auttaa ymmärtämään oman viestimisen merkityksen lopputulokseen; auttaa löytäämään keinoja
vaikuttamiseen ja yhteisen aaltopituuden luomiseen
tarjoaa taitoja ja työkaluja erityisesti vaativien ristiriitatilanteiden osaavaan hoitamiseen ja
rohkeutta kohdata ongelmat ja ihmisten väliset ristiriidat
tarjoaa toimivia työtapoja myönteisen ja kielteisen palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen
vahvistaa ihmisten johtamisessa välttämätöntä tunneälyä sekä vakuuttavaa, vaikuttavaa ja
myötäelävää kommunikointia
auttaa löytämään tapoja säilyttää/löytää tasapaino elämässään monien ristipaineiden keskellä
lisää itsetuntemusta ja ihmistuntemusta
vahvistaa luovuutta, intuitiota ja eettistä selkärankaa ja vastuunkantokykyä
antaa tukea Ihmisenä kasvamisessa 
ohjaa rakentamaan itselle pitkäntähtäimen kehittymissuunnitelman.

Mitä hyötyä on älystä ja tiedosta jos ne eivät muutu viisaudeksi -
mitä hyötyä on teoriasta, joka ei muuta käytäntöä!


Itsetuntemus ja vuorovaikutus
johtajuuden avaimina

Johtajuus vaatii jatkuvaa ihmisenä kasvamista ja kypsymistä. Onnistumisen mahdollisuudet ihmisten johtamisessa ovat hyvät, kun johtajalla on itsetuntemusta ja ihmistuntemusta. Itsetuntemus auttaa vastaamaan itsensä johtamisen haasteeseen, johtamisen ehkä haastavimpaan lajiin. Itsetuntemus avaa myös tien ihmistuntemukseen ja vuorovaikutuksen haasteiden ymmärtämiseen. Ihmistuntemus kasvaa pysähtyessämme tutkimaan ihmisten erilaisuutta voimavarana ja haasteena, rikkautena ja riesana, jolloin on helpompi ymmärtää sekä alaista että itseään.
Avoimuus, luottamus ja erilaisuuden hyväksyminen punnitaan tiukoissa paikoissa ja paineen alla. Miten kohdataan arkipäivässä ristiriitoja ja ihmisten erilaisuutta? Miten toimia kun voimavara tuntuukin “hankalalta tyypiltä”? Mitkä ovat parhaat keinot ristiriitojen ratkaisemiseksi? Entä vastavuoroisen palautekulttuurin rakentamiseksi?


Innostuksen ja yhteistyön ihme

Aidon yhteistyön ja innostuksen synnyttäminen on yksi tärkeimmistä tavoista varmistaa yhtiön strategian toimivuus myös käytännössä. Viisas johtaminen® -ohjelma kehittää taitoasi olla hyvä ja osaava kumppani johtamisen sillä alueella, joka liittyy ihmisiin, innostukseen ja yhteistyöhön. Johtamisen arjessa se tarkoittaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, olemista ihmisten kanssa usein hyvinkin haastavien ja vaikeiden asioiden keskellä.
Ohjelma ei tarjoa helppoja vastauksia – koska niitä ei ole – sen sijaan se esittää johtajuuteen liittyviä syviä kysymysmerkkejä, joita ratkomme yhdessä eri alojen tekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Matkalla löydämme sekä ihmistä että organisaatiota koskevia yleisiä lainalaisuuksia, joiden avulla kunkin oma elämäntilanne ja työ voivat näyttäytyä ymmärrettävänä ja merkittävänä tämän usein niin kaoottisen vauhdin ja muutoksen keskellä.
Haemme vastausta leadershiptaitojen ydinkysymyksiin: mikä on ihminen ja kuka minä itse olen? Mikä ihmistä koskettaa, mikä meidät saa liikkeelle, mikä saa aidosti sitoutumaan, mikä herkkyyttä dynaamiseen vaikuttamiseen, mikä saa antamaan parhaamme, mikä rohkeutta tehdä aitoa yhteistyötä, mikä uskollisuutta toteuttaa hyväksi havaitsemiaan arvoja, mikä tekemään iloisesti ja sydämellämme työtä, mikä auttaa säilyttämään energiamme kaiken kiireen ja paineiden keskellä, mikä löytämään kurssin omalle elämälleen, niin että tasapaino ja harmonia säilyy - tai miten levollisuuden voisi jälleen löytää.


Lisätiedot ja ilmoittautuminen
09-2568 578, 050-654 04/Mari Aulanko
viisasjohtaminen@bene.fi

sivun alkuun edelliselle sivulle etusivulle muut avoimet kurssit
yhteystiedot
Mari Aulanko

tulosta sivu